Løsning omkring indrapportering af Covid 19 testsvar

Carelink & inLogic har indgået et samarbejde omkring indberetning af testresultater

fra de studerende og medarbejdernes selvtest med supervision

Vi er super glade for at vi kan melde ud, at Carelink har lavet en rammeaftale med DEG og DG

Carelink & inLogic har indgået et samarbejde

Carelink & inLogic har indgået et samarbejde omkring indberetning af testresultater fra de studerende og medarbejdernes selvtest med supervision.

Efter den nyeste bekendtgørelse fra UVM omkring Corona-test på ungdoms- og voksenuddannelser, har vi hos inLogic bemærket, at en stor del af vores kunder også står med denne udfordring. Vi har derfor undersøgt de mulige løsninger fra de 3 udbydere og har indgået et samarbejde med Carelink, som også er den løsning, som vi vil anbefale. 

Grunden til at vi anbefaler denne løsning er til dels den samlede løsning i forhold til f.eks. GDPR, men også at vi mener det er den løsning, der bedst støtter både eleven og den supervisor, der har ansvaret for at overvåge og indrapportere testen. 

Som en del af aftalen leveres der også en håndscannerløsning, da det efter vores mening er vigtigt, at al personfølsom data behandles på devices, som skolerne håndterer og som er en del af en “mobile device management” løsning.

Prisen & Binding

Der er ingen etableringsomkostninger og bindingsperioden er 1 måned.

Pris pr. test er 1,75 kr.
Skanner: pr. enhed 500 kr. pr. måned incl. datakort.

Der anbefales 1 skanner pr. 200 brugere plus 1 skanner i reserve.
(ikke returnerede skannere faktureres 1.850 kr.)
Support er inkluderet i prisen

InLogic har haft et mangeårigt samarbejde med embrace-it, som har leveret systemet til Carelink – derfor har vi også indgående kendskab til, hvorledes det hænger sammen og tillid til såvel produkt som leverance. Af den grund har vi har rakt ud til Carelink og indgået aftale om muligheden for at kunne tilbyde dette system til skoler i Danmark.

Carelink Testportalen bliver idag brug til alle kviktests i Region Syddanmark, og der er allerede rapporteret over 1.2 mio. resultater.

Har du spørgsmål?

Jes er klar til at svare

Har du spørgsmål til løsningen fra Carelink, så er Jes klar til at rådgive dig.