Erfa møde hos inLogic

Arrangementer

Undervisningsministeriet

Styrelsen for IT og Læring, Danske Gymnasier, Danske SOSU-Skoler, Lederforeningen for VUC, Private Gymnasier og Danske Landbrugsskoler har i fællesskab indbudt til leverandørmøde omkring it-understøttelse af ungdomsuddannelserne.

Fra sommeren 2016 har alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, fået frit valg af
studieadministrative systemer. Det er sket ved, at Undervisningsministeriet har gennemført en markedsåbning, så det ikke længere er obligatorisk
for institutionerne på erhvervsuddannelsesområdet at anvende det nuværende studieadministrative system.

For at styrke kendskabet til markedet for studieadministrative systemer mv. er skoler og leverandører inviteret til et fælles møde.

Mødet afholdes den 18. januar 2017 9.00-14.30 i København i Copenhagen Business Schools lokaler på Landemærket 11, 1119 København K.

Vi holder oplæg om UMS kl. 12.30.