OneNote

OneNote har for længst digitaliseret de klassiske kladdehæfter og gjort det nemmere og mere overskueligt at strukturere sine noter. OneNote understøtter også rigtig godt undervisere og elever i deres arbejdsgange. Fx er det er nemt at skabe struktur og overblik med én notesbog pr. fag, faneblade til hvert forløb og sider til noter, arbejdsspørgsmål osv. Med OneNote som redskab kan undervisere let og overskueligt planlægge fag, en klasse eller et helt skoleår helt ned på den enkelte lektion.

For at understøtte undervisning endnu bedre er det muligt at tilføje et gratis tilføjelsesprogram til OneNote – det såkaldte OneNote Class Notebook, som er en klassenotesbog. Med klassenotesbogen i OneNote får du meget mere end bare en digital notesbog til undervisning. Grundlæggende er klassenotesbogen en fælles notesbog for hele klassen og består af tre områder:

  • Et samarbejdsområde, hvor gruppearbejde fx kan foregå. Her kan underviser og elever oprette sider og bidrage til fælles arbejde. Alle i klassen har redigeringsrettigheder, og det er nemt at arbejde kollaborativt uden at skulle over i andre tjenester.
     
  • Et indholdsbibliotek, hvor eleverne kan tilgå det materiale underviseren lægger ud. Det er underviserens notesbog til klassen, som kun han/hun har redigeringsrettighed til. Den er skrivebeskyttet for eleverne, så de kun har læserettigheder til materialet og ikke kan slette eller rette i indholdet.
     
  • Elevnotesbøger som er et område til hver elev i klassen, hvor underviseren kan følge elevens arbejde og hvor eleverne kan arbejde individuelt uden at kunne se hvad hinanden laver.

OneNote gør ikke kun undervisningsmateriale struktureret og overskueligt, der er også utallige muligheder for at tilføje indhold direkte i OneNote. Du kan fx indsætte billeder, tegne, afspille video, Forms til quizzer, Sway, slides fra PowerPoint, PDF og meget mere direkte i OneNote.

Med alle de muligheder kan underviseren samle og distribuere materiale, differentiere opgaver, rette opgaver, følge elevernes arbejde og give feedback i ét samlet arbejdsværktøj. Det letter arbejdsgangen for både undervisere og elever og sparer værdifuld tid, som i stedet kan bruges på at levere undervisning og løfte elevernes faglige kompetencer.

Vejledning til OneNote Class Notebook

Kunne du tænke dig en nærmere gennemgang af OneNote Class Notebook? Så har vi lavet en vejledning rettet mod lærere. I vejledningen finder du bl.a. en introduktion til mange af funktionerne, en masse tips til hvordan du bruger OneNote i undervisning og links til hvor du kan få endnu mere viden.

Learningtools

I OneNote er der også direkte adgang til Microsoft Learning Tools, som er læringsværktøjer der anvender godkendte teknikker til at forbedre læse og skrivefærdigheder. Med læringsværktøjerne kan eleverne bl.a. få læst tekst højt, få opdelt ord i stavelser, få vist en linje eller få linjer ad gangen, ændre tekststørrelse, skrifttype, farver og meget mere.

De mange muligheder i Learning Tools kan være med til at støtte elever med indlæringsproblemer som ordblindhed og bidrage til en bedre sprogtilegnelse ved læring af fremmedsprog. Her kan du se mere om Microsofts læringsværktøjer og prøve en live version af Learning Tools https://www.onenote.com/learningtools

OneNote tip

En anden stor fordel ved at bruge OneNote i stedet for almindelige notesbøger er, at du ikke skal bruge uendelig tid på at lede efter noter eller materiale. I stedet for at skulle bladre og skimme papirsider, søger du blot efter søgeord eller udtryk i søgefeltet, og så finder OneNote de resultater der matcher, på tværs af notesbøger, faneblade og sider – uanset om det er i tekst, billeder eller håndskrift.