Microsoft Azure

Er du vant til at I kører hele jeres it-infrastruktur på on-premise servere? Så kan det virke som et stort spring at flytte hele it-infrastrukturen i skyen. Men der er mange gevinster ved at gøre det, og hvis du ønsker en hjælpende hånd, så det bliver en glidende og problemfrit overgang, så står vi klar og kan hjælpe med at flytte både UMS samt alle jeres andre servere i Azure.

God IT-infrastruktur er synlig helt ud i klasseværelserne

Når vi taler om it i forbindelse med uddannelse og skoler, så tænker mange på computere eller tablets i klasselokalerne og diverse undervisningsmetoder. Men skole-it er meget mere end det. På uddannelsesinstitutionerne har den bagvedliggende it-infrastruktur lige så stor indflydelse på elevernes læring, som de værktøjer og teknikker, der bruges i klasserne.

Når en skole booster it-infrastrukturens drift, sikkerhed og fleksibilitet ved at flytte deres servere i skyen, så frigiver det tid og ressourcer fra support af hardware- og netværksproblemer. De ressourcer kan i stedet bruges til at fokusere på at implementere kommunikations- og samarbejdsværktøjer, der skaber stor værdi for undervisere og elever.

På den måde kan et løft af it-infrastrukturen have stor indflydelse på den læring der foregår i klasseværelserne.

Hvorfor skal du vælge Azure?

  • Skaler nemt og hurtigt op og ned efter behov

  • Du betaler efter forbrug – hverken mere eller mindre

  • Mindre it-administration og vedligehold

  • Ingen investering i hardware der forældes og kræver vedligeholdelse

  • Du opnår den højeste sikkerhed og certificering på datacenter. Herunder overholdelse af regler for datahåndtering (GDPR)

  • Adgang til underliggende infrastruktur og platforme med storage, netværk, overvågning mm.

Økonomi

Du betaler kun for det, du reelt bruger og ikke for it-infrastruktur du ikke udnytter.

Fleksibilitet

Skaler op og ned i takt med skiftende behov, så du altid har den rette kapacitet til rådighed.

Sikkerhed

Azure opfylder et stort antal internationale standarder for sikkerhed og opbevaring af data. Du får maksimal sikkerhed.

Høj oppetid

Når du er hosted i Azure, ved du, at opdateringer kører automatisk og oppetiden er 99,9 %.

Fleksibilitet

Azure tilbyder alt det enhver it-ansvarlig tilstræber: kontrol, fleksibilitet, stabilitet og sikkerhed.

Microsoft Azure er en intelligent fleksibel håndtering af din it-infrastruktur, hvor du kun betaler for det du bruger og nemt kan skrue op og ned for dine services efter behov. For eksempel kan du skalere ned, når der ikke er behov for at serverne arbejder på fuld kraft. Det betyder, at du i sommerferien kan skrue ned og spare penge, når den allokerede kapacitet ikke udnyttes, og så til skolestart kan du skrue op, når det forventes, at der er behov for ekstra kapacitet. Endda helt uden nedetid undervejs. På den måde har du fuld kontrol over sin serverkapacitet, uden at skulle overdimensionere og investere i ekstra hard- og software for at imødekomme korte perioder med spidsbelastninger.

Øg dit sikkerhedsniveau med Azure

Vi bliver ofte spurgt, om det er sikkert at have sin data i skyen. Den generelle bekymring går på, om flytning og opbevaring af følsom data og applikationer på en off-site lokation kompromitterer databeskyttelsesniveauet. Det gør det ikke – tvært imod. For når man sammenligner det typiske lokalt hostede miljø og dets firewallbeskyttelse, med det der implementeres i Azure, så er der ingen konkurrence. Azure har integreret høj sikkerhed i flere lag på tværs af fysiske datacentre, infrastruktur og handlinger. 

Azure overholder en lang række internationale og branchespecifikke standarder og lovgivninger, f.eks. persondataforordningen (GDPR), ISO/ICE27001, ISO/IEC 27018, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 og SOC 2. Det giver dig sikkerhed for, at Azure overholder strenge sikkerhedskontroller og forpligtelser. Derudover er det vigtigt at understrege, at I selv har ejerskab og kontrol over indsamling, brug og fordeling af jeres data i skyen.

Med Azure, får du ro i sindet ved at vide, at din data og programmer opnår et højt beskyttelseniveau. Ligesom du har fuld kontrol over, hvor din data opbevares.

Hvordan kommer du i gang?

Ring til os i dag og aftal et opstartsmøde eller en workshop, så hjælper vi dig sikkert i gang med Azure – Og husk det er ikke kun UMS du kan flytte i Azure, flyt alle jeres servere i skyen og få størst muligt udbytte af alle Azures fordele!

Kontakt os

Kontakt os i dag på tlf. 4240 8800 eller skriv til salg@inlogic.dk