App QR fravær

Sådan gør du som IT-medarbejder

I konfiguratoren indstiller du hvor lang tid en QR-kode skal vises, før den opdateres med en ny QR-kode og du kan sætte den til at skifte helt ned til hvert sekund. Du kan også ændre hvor lang “grace period” (default er 15 sekunder) der skal være, så eleverne ikke oplever at deres scanning af QR-koden ikke godkendes, mens de er i gang med at tjekke ind.

Sådan gør du som elev

Når du møder ind, tager du din telefon frem, åbner skolens app og scanner QR-koden. Du bliver nu registreret som tjekket ind og at du er fremmødt. Når du går, går du ind i app’en og tjekker dig ud igen. Tjekker du ud før tid, bliver du markeret fraværende resten af timen og resten af dagen – og har du brug for at tilføje en fraværsårsag, har du mulighed for det. Så nemt er det!

Sådan gør du som lærer

Inden undervisningen starter, åbner du en browser, infoskærm, tablet eller noget helt tredje og går til skolens URL. Nu bliver en QR-kode genereret, som eleverne kan scanne når de møder ind. Når undervisningen starter, kontrollerer du om dem der er tjekket ind, er fremmødt. Hvis du kan se, at det ikke passer, retter du det i fraværsregistreringssystemet og så er du klar til undervisning.

Smidigere dagligdag med digitaliseret kortsystem til registrering af fravær

App QR fravær registrerer helt ned på minuttet, så skolen kan udarbejde retvisende rapporter. Med minutbaseret fraværsregistrering får ledelsen derfor et værktøj til at agere og tage tidlig action. Det giver skolen en digital tilgang til en traditionel opgave og en økonomisk fordel, når de ikke skal investere i kortlæsere og fysiske kort.

Fordi lærerne ikke skal bruge tid på at registrere fravær i starten af hver time, frigiver App QR fravær tid fra administrative opgaver til undervisning, så lærerne kan flytte fokus tættere på eleverne. Når eleverne selv registrerer fravær, skal lærerne blot bruge få minutter på at gennemgå hvem der er tilstede, hvilket letter deres daglige arbejdsgang.

App QR fravær understøtter en smidig hverdag for eleverne, fordi de selv tjekker ind og ud. Det giver dem kontrol over deres fraværsregistrering og et bedre overblik over deres fravær. Fordi registreringen foregår med et digitalt værktøj, oplever eleverne en mere moderne skole med tidssvarende implementering af teknologi i dagligdagen på skolen, hvor skolen imødekommer dem i deres digitale verden.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. App QR fravær er afhængig af modulet app.