inLogics persondatapolitik for abonnenter af nyhedsbreve

Tak for din interesse for vores nyhedsbreve

Vores nyhedsbreve er opdelt efter hvilken type information du ønsker at modtage, på den måde undgår du en masse fyld i din indbakke, som du ikke er interesseret i at modtage. Vores nyhedsbreve indeholder men er ikke begrænset til:

UMS Nyhedsbrev: Nyt fra inLogic, nye moduler og integrationer, arrangementer, inspiration til optimal anvendelse af UMS og moduler, tendenser inden for skole IT, teknologi og undervisning samt generel markedsføring af vores ydelser.

Teknisk Nyhedsbrev: Teknisk information fra inLogic og samarbejdspartnere, nye moduler samt generel markedsføring af vores ydelser.

Modulopdateringer: Denne type nyhedsbrev er opdelt efter forskellige modulgrupper, så man tilmelder sig de modulopdateringer man ønsker at modtage. Her modtages information om nye produkter, opdateringer, ændringer og rettelser i eksisterende moduler, kommende udvidelser.

UMS Update: Dette nyhedsbrev er et automatisk genereret og udsendt nyhedsbrev, der sendes når en ny version af UMS er tilgængelig til download. Mailen er en fast skabelon, der sendes ud for hhv. frontend og backend.

Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der er i bunden af hvert nyhedsbrev eller du kan sende en forespørgsel til marketing@inlogic.dk.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Ved din tilmelding til et af vores nyhedsbreve accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra:

inLogic A/S
Langballe 4
8700 Horsens

inLogic indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Det navn du indtaster i formularen
  • Den skole/virksomhed du indtaster i formularen
  • Den e-mailadresse du angiver i formularen

Oplysningerne bruger vi for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt.

inLogic videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Personoplysninger overføres dog til databehandlere i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene udsendes via tjenesten MailChimp, der er etableret i USA. MailChimp er omfattet af Privacy Shield.

Oplysninger om hvordan vores modtagere tilgår vores nyhedsbreve – herunder oplysninger om nyhedsbrevene åbnes, om der klikkes på links i nyhedsbrevet opsamles i vores nyhedsbrevssystem i anonymiseret form. Oplysningerne bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet i nyhedsbrevene.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt. Hvis du aktivt afmelder dig nyhedsbrevet slettes oplysningerne hos os og vores databehandler.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i inLogics behandling af dine oplysninger.

Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod inLogics behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra inLogic til en anden dataansvarlig uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til inLogic. Du kan se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Se www.datatilsynet.dk.