App fraværsregistrering

Med tilkøbsmodulet App fraværsregistrering kan din skole få endnu mere ud af UMS og jeres app.

Uanset om I bruger fraværsregistreringen via computeren eller via app’en, bruges der farvekoder, som gør interfacet overskueligt og intuitivt. Via modulet Fraværsregistrering Basis, vælger I selv, hvilke fraværsmuligheder der skal være, f.eks. om der både skal være lovligt og ulovligt fravær, samt hvilken farve de forskellige muligheder skal have.

Fraværsregistrering for lærere

Hver eneste gang en lærer skal registrere elevernes fravær, tager det tid væk fra det, det hele handler om; undervisningen. For at gøre fraværsregistreringen mere effektiv, så læreren får mere tid til at undervise, har vi gjort det muligt at registrere fravær via en smartphone med UMS Skole App.

få øjeblikke kan læreren tage telefonen frem, åbne app’en og markere, hvem der er til stede, hvem der er kommet for sent og hvem der har enten lovligt eller ulovligt fravær. Det er hurtigere end at bruge en computer, der først skal startes op, ligesom det også er hurtigere end at registrere på papir, skal afleveres til studieadministrationen og derefter manuelt skal indtastes i systemet.

Lærere har også mulighed for, at se hvis en elev har tilføjet en fraværsårsag eller der er tilføjet noter til elevens fravær fra andre lærere, administrationen e.l.

Mit fravær og meld fravær for elever

Som elev kan det nogen gange være svært, at holde overblikket over ens fravær. Vi har gjort det nemt og overskueligt, så elever altid kan holde sig opdaterede med deres fravær i app’en.

Under Mit fravær har de en overskuelig oversigt med deres samlede fraværsprocent, og de har en visuel visning af hvordan fraværet er fordelt. Eleverne kan også tilføje en fraværsårsag direkte i app’en for de timer eller dage, de er blevet registreret fravær. På den måde kan eleverne hurtigt og enkelt sørge for, at skolen altid er informeret. 

Hvis en elev er syg eller af anden årsag er fraværende, kan de også selv melde sig fraværende i app’en under Meld fravær. Lige som at eleverne kan tilføje fraværsårsag for timer eller dage, der er blevet registreret fraværende fra, kan de også tilføje en fraværsårsag når de selv melder sig syg eller fraværende

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. App fraværsregistrering er afhængig af modulerne UMS Web og app.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.