Papercut

Integrationen til PaperCut er udviklet til skoler, som gerne vil undgå manuelle administrationsopgaver i forbindelse med opstart og brug af printbetalings- og hånteringssystemet PaperCut. Integrationen gør det muligt at oprette brugere automatisk i PaperCut-systemet, på baggrund af data fra skolens administrative system. Derved undgår IT-afdelingen at skulle bruge tid på manuel brugeroprettelse.

På samme måde kan I automatisk tildele printkort i UMS, ved hjælp af PaperCut integrationen, i stedet for at gøre det manuelt. Automatiseringen af opgaverne betyder, at der frigives tid som IT-afdelingen kan bruge på andre opgaver.

Ved at bruge PaperCut, skal brugere registrere deres printkort, hver gang de ønsker at anvende en af skolens printere. Registreringen giver adgang til brugerens printsaldo og gør det muligt for skolen at se, hvilke brugere der har printet hvad og hvornår.

Igennem PaperCut integrationen kan lærere og administratorer slå brugere op i systemet og finde deres kontaktoplysninger, så de kan gribe ind, hvis der f.eks. er mistanke om overforbrug.

PaperCut integrationen gør det også muligt at genforene brugere med mistede printkort. Det sker via ’Find Ejer’-funktionen, som finder ejerens navn frem, når printkortet bliver scannet.

Fordele ved Papercut integration

  • Brugere oprettes automatisk baggrund af data fra det administrative system

  • Printkort kan tildeles automatisk

  • Lærere og administratorer kan slå brugere op i systemet via PaperCut ID

  • Brugere kan genforenes med deres printkort via ’Find Ejer’-funktionen

  • Der frigives ressourcer i IT-afdelingen, som i stedet kan løse andre opgaver

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. PaperCut er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.