Velkommen til den nye indgang til din UMS

Vi har i stykke tid arbejdet på at bringe en login boks til UMS, og denne har du nu fået. Nu står du muligvis med to tanker. Hvorfor? Og hvad så? Jeg vil forsøge at gøre dit bekendtskab med den nye login boks så smertefrit som overhovedet muligt.

Ændret login typer

Vi har som sagt ændret de login typer, som leveres med UMS. Vi har skiftet Basic authentication ud med Forms. Det er stadigvæk muligt at logge ind vha. Windows Authentication. Grunden til at vi har lavet dette skift, er at vi får mulighed for gøre noget med loginet inden vi sender det videre til UMS og man kan sætte Web serveren i en DMZ (Dette lukker for muligheden for Windows authentication).

En anden grund til at vi har skiftet til forms, som den grundlæggende authentication, er Single Sign On, som UMS nu også understøtter. Det kan der læses mere om i næste afsnit.

Single Sign On

Som du nok er blevet klar over, så er der nu mulighed for at få en Single Sign On løsning fra Inlogic til UMS.

Du kan læse mere omkring Single Sign On og nogle af de andre moduler fra inLogic

http://www.inlogic.dk/ums/sso/

http://www.inlogic.dk/ums/links/

Ekstra indstillinger

Det er lavet sådan at den først tjekker om brugeren har indtastet domæne i sit brugernavn, hvis ikke kigger den på UserDomain i students tabellen. Til sidste kigger den i web setup. For at være sikker på at der ikke er nogen brugere som falder fra på grund af domæne, er det en god idé at sætte denne.

Under website setup (i configuratoren), er der en gruppe som hedder Website settings. Her finder du feltet som hedder ”default NETBIOS domain”, her skal/kan man indtaste sit sidste fallback domæne.

Rapid-Fail Protection

http://www.iis.net/configreference/system.applicationhost/applicationpools/add/failure

Skift baggrundsbillede

For at skifte baggrundsbilledet på jeres nye login side, skal man over på sin frontend installation. Hvis frontenden er installeret uden ændret indstillingerne, vil du finde mappen i ”C:/inetpub/wwwroot/UMSLogin/Images”.

Her ligger baggrundsbilledet, som hedder ”cover-background.jpg”. Dette er også stedet hvor man skal lægge sit nye baggrundsbillede ind. Navngivning for at billedet ses af UMS skal være.: ”cover-background-custom.jpg”.

Næste gang du besøger UMS sitet, skulle baggrundsbilledet gerne være skiftet og det forbliver uændret ved opdatering af UMS.

Skift logo

Find din UMS frontend installation (”C:/inetpub/wwwroot/”).

på frontend serveren, i root folderen, ligger der et billede som hedder logo.png, det er dette logo som normalt vises. Her kan man lægge et billede ind med navnet ”Logo_Custom.png”. Dette loader UMS automatisk, og det overskrives ikke ved opdatering.

Windows Authentication

For at få et link, som går direkte til windows authentication, kan man bruge følgende link:

https://ums.domain.dk/UMSLogin/winlogin.aspx?ReturnUrl=%2floggedin%2fdefault.aspx

Domain skal skiftes ud med jeres UMS’ DNS. Den vil tage windows credentials, hvis den kan, og logge automatisk ind. Hvis den ikke selv kan finde Windows Credentials, vil den promte som den gjorde tidligere.