Canvas integration

Canvas integrationen er udviklet til skoler, som gerne vil undgå tunge og tidskrævende administrative opgaver. Integrationen opretter og vedligeholder automatisk brugere på baggrund af data fra jeres studieadministrative system.

Endvidere opretter og vedligeholder integrationen automatisk rum og mail grupper, som lærere og elever kan bruge i forbindelse med undervisningen. Når rum ikke længere er i brug, slettes de automatisk. Fordi disse opgaver løses automatisk, sparer I både tid og undgår indtastningsfejl i systemet.

Såfremt datagrundlaget er til det, er det også muligt at strukturere rummene hierakisk, så I f.eks. kan opdele rummene efter afdeling og
dernæst efter uddannelsesretning, klasser osv. Med en hierakisk opbygning laves der hhv. accounts og sub-accounts.

Det er muligt at give udvalgte brugere i sub-accounts en rolle, f.eks. som administratorer, så de får flere rettigheder end de andre i gruppen.

Integrationen kører via webservice og kan derfor udføre opgaver on-the-fly.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.