Password-selvbetjening

Modulet Password-selvbetjening kan skolens brugere skifte deres eget password, helt uden at involvere IT-afdelingen. Det gør brugerne mere selvhjulpne og gør det nemt at komme videre til de opgaver, der betyder noget.

Selvbetjening sparer tid

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det på mange skoler kutyme, at alle brugere skifter password med jævne mellemrum. Er din skole én af dem, vil I havde særlig stor gavn af modulet Password-selvbetjening.

Modulet gør det muligt for skolens brugere at skifte deres password via UMS i deres browser, uanset om det er logget ind i systemet eller ikke. Fordi brugerne selv kan skifte deres password, sparer de tid på at involvere IT-afdelingen og de kan selv komme videre i systemet og fortsætte, hvad de er i gang med.

Samtidig sikrer modulet, at brugerens password overholder password-politikker for alle andre IT-systemer, f.eks. AD, UNI-C, G Suite, Office 365, LMS systemer m.m.

Change password at first logon

Password-selvbetjening kan også anvendes, når nye brugere, der har fået et automatisk-genereret password ved skolestart, bliver bedt om at skifte password første gang de logger på skolens IT-system.

Password-selvbetjening kører som en webservice via UMS og det kan derfor bruges hvor og hvornår det er nødvendigt. Modulet kan også bruges, hvis nogle af skolens brugere f.eks. ønsker at skifte password mere regelmæssigt end hvad skolen påkræver.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Password-selvbetjening er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.