SMS Send

SMS Send er en af grundstene i vores UMS løsning og det åbner op for brug af en række andre SMS moduler i UMS. SMS er en effektiv måde at få skolens budskab igennem, fordi eleverne næsten altid har deres telefoner inden for rækkevidde og jeres beskeder derfor hurtigt bliver set. Dermed er SMS til et godt alternativ til mail, der ofte ikke bliver læst.

Med modulet SMS Send kan skolen sende beskeder ud til eleverne, hvis der er vigtige beskeder eller ændringer som f.eks. aflysninger, lokaleskift m.m. Ved at bruge SMS når skolen eleverne via deres foretrukne medie, hvilket sikrer, at beskeden bliver læst så eleven altid er opdateret. Det giver mere selvhjulpne elever og højner elevtilfredsheden. Er elevens telefonnummer ikke registreret i jeres system, sendes der i stedet en e-mail.

Målrettet kommunikation

Skolen kan selv oprette forskellige skabeloner til beskeder, som lærerne nemt kan tilpasse og sende ud efter behov. Alternativt kan lærerne selv forfatte en tekst og sende den til de relevante elever eller hold. Det er muligt at vælge, om eleverne skal kunne svare tilbage via SMS eller ej. Såfremt der sendes en besked retur, modtages den som mail.

Tilkøb til SMS Send

SMS Abonnement

SMS Abonnement giver eleverne mulighed for automatisk at få tilsendt dagens skema, skemaændringer, nyheder fra skolen og nye karakterer. Læs mere her.

SMS Beredskab

SMS Beredskab gør det nemt og hurtigt for skolen at notificere alle om evakuering i tilfælde af en krisesituation. Læs mere her.

SMS Elevplan

SMS Elevplan giver skolen mulighed for at sende SMS’er ud til en fast pris pr. måned samt for at modtage beskeder fra elever. Modulet kan automatisk registrere sygemeldinger, der modtages via SMS, i Elevplan. Læs mere her.

SMS Password

SMS Password og Password Kiosk gør det muligt for eleven at nulstille sit eget password, uanset tid og sted, via SMS eller web. Læs mere her.

SMS Skema

SMS Skema giver eleverne mulighed for automatisk at få dagens skema via SMS, blot ved at sende en besked til skolen med ordet ’skema’. Læs mere her.

SMS Velkomst

SMS Velkomst gør det muligt for skolen at sende en automatisk velkomstbesked til nye elever så snart de optages på skolen. Læs mere her.

Vi har også SMS Webservice

SMS Webservice åbner op for, at 3. parts eller egenudviklede services kan udsende SMSer via UMS’ SMS gateway. Læs mere her.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. SMS Send er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.