SMS Velkomst

Med SMS Velkomst kan skolen nemt og effektivt indlede den første og umådeligt vigtige kommunikation med nye elever. Så snart en elev er optaget på skolen og vedkommende er oprettet i skolens system, bliver der automatisk sendt en SMS, som byder eleven velkommen. Dermed etableres elevens tilknytning til skolen og det kan mindske frafald ved studiestart.

Skolen bestemmer selv, hvad velkomst SMS’en skal indeholde, f.eks. en velkomsthilsen, log-in oplysninger til skolens IT-system og link til skolens hjemmeside. Det er naturligvis også muligt lave flere forskellige velkomst SMS’er og dermed imødekomme flere forskellige hold eller uddannelsesretninger.

Glemt login: Intet problem

Skulle en ny bruger gå hen og glemme sit password, kan det altid findes i velkomst SMS’en, såfremt password ikke er ændret. På den måde kan skolen spare ressourcer på ikke at skulle involvere IT-afdelingen, hver gang en bruger glemmer sit password. Bed eventuelt nye brugere om at gemme SMS’en, så de altid kan gå tilbage og finde deres brugernavn og password.

Fordele ved SMS Velkomst

  • Skolens velkomsthilsen møder eleverne på deres foretrukne medie, så beskeden hurtigt bliver modtaget og læst

  • Modulet introducerer nye elever for de mest nødvendige informationer og I sikrer jer derved, at nye brugere tager skolens teknologi til sig allerede fra første færd

  • Administrationen lettes betragteligt, når brugerne møder velinformerede op ved skolestart

  • Frafald ved uddannelsesstart mindskes – det har sin effekt på bundlinjen

  • Login-oplysninger kan genfindes via velkomst SMS’en, hvis ny bruger skulle glemme sit password

  • Beskeden sender et signal om at skolen har en skarp IT-profil og elevservicen er i top

  • I kan selv sammensætte velkomstteksten, der kan indeholde op til 800 tegn

  • Der kan laves flere forskellige velkomst SMS’er, f.eks. for at imødekomme forskellige uddannelsesretninger

  • I sparer penge på både porto og velkomstbrev

Tips og tricks

Vi anbefaler at kæde SMS Velkomst sammen med UMS Velkomst, så nye elever automatisk får adgang til al den information, der er relevant for dem, inden skolestart.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. SMS Velkomst er afhængig af modulerne SMS Send og UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.