Project Description

TimeEdit integration

Med integration til skema -og ressourceplanlægningssystemet TimeEdit uploades stamdata for skolens studerende, ansatte og aktiviteter automatisk til TimeEdit. Det giver både tidsbesparelser og letter arbejdsgangen for det administrative personale, fordi de forskellige stamdata nu kun skal vedligeholdes ét sted.

Aktivitetsdata er tilgængelige op til 180 dage før deres startdato, så skemalægningen kan foregå i god tid.

For at sikre, at dataene i TimeEdit er up to date, opdateres alle skemabrikker automatisk 3 gange i døgnet.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.

Billeder af modulet

Få mere at vide om modulet