Et gammelt dansk ordsprog lyder, at ”det er svært at spå – især om fremtiden”. I gamle dage forsøgte man sig i krystalkuglen hos den lokale heks. I dag er krystalkuglen udskiftet med Big Data og forudsigelserne er blevet mere præcise.

Big Data har længe være et buzzword i forretningsverdenen. Det giver stor værdi at kunne samle data fra mange kilder og lave Business Intelligence (BI) dashboards, så man hele tiden kan se, og dermed være på forkant med, ordre flow m.m.

Men BI og Big Data er langt fra kun anvendeligt hos store virksomheder. Det kan for eksempel også meget nemt finde anvendelse i uddannelsessektoren. Hos inLogic specialiserer vi os i at hente og præsentere data fra forskellige kilder.

Et af det steder, hvor BI virkelig kan bruges, er omkring fraværsregistrering. I dag laver vi mange forskellige views, som gør det muligt for folk at se den data, der er relevant for netop dem og deres respektive ansvarsområder. Et godt eksempel er studievejledere, der får præsenteret fraværsdata om skolens elever.

Studievejlederen kan ikke alene se en elevs samlede fravær, men også hvilke perioder på dagen eleven oftest er fraværende, hvad tendensen er samt hvilke undskyldninger eleven har brugt for ikke at dukke op.

Alt det bliver vist i ét samlet interface og har man lyst, kan man endda også kæde fraværsdata sammen med elevens karakterer. Efter sommerferien lancerer vi endnu et nyt modul til vores UMS system, som giver skolerne mulighed for at udsende og modtage elevtilfredshedsundersøgelser via SMS, så eleverne nemt kan give feedback til skolen.

Det nye modul vil, i samspil med modulerne til fraværsregistrering og karakterer, gøre det meget nemmere for skolerne at se, hvilke elever, der er i farezonen for at ryge ud; Er elevernes fravær på vej op, samtidig med at deres karakterer og tilfredshed er på vej ned, ja, så skal vi nok til at holde øje med dem og prøve at hjælpe dem.

Microsoft har lanceret et gratis værktøj kaldet PowerBI, der ligger i Office 365. Kort sagt gør PowerBI det muligt at lave sine Excel ark grafiske, ligesom det også kan bruges til at samle data fra flere forskellige kilder. Det vil sige, at man f.eks. kan sammenligne de data, vores fraværsregistrering leverer, med vejrdata og data omkring forsinkelser i den offentlige trafik for de dage, hvor der var højt fravær.

Da vi for kort tid siden besøgte vi en større dansk erhvervsskoles ledelse, var det netop for at tale om, hvilke data skolen ønskede at få præsentere omkring fraværsregistrering. For at kunne præsentere skolens egen data på en ny og visuel måde, havde vi sat nogle BI interfaces op og det betød, at vi kom frem til nogle meget nyt og interessante oplysninger, vi ikke havde regnet med.

Det viste sig, at det ikke var skolens yngre elever på 17-18 år, der havde højeste fravær, men derimod elever på 25 år. Derudover viste PowerBI også, at det ikke var byens mest belastede område, der leverede flest fraværende elever, men derimod et af de rigere områder.

Ved at drage nytte af den information, kan skolen hurtigt vurdere, hvilke elever, der vil have størst chance for at bestå, allerede inden eleverne optages på skolen. Det vil ligeledes gøre det klart for skolen, hvor der skal sættes ind og gøres en ekstra indsats.

På mødet kiggede vi også på elevernes fravær i forhold til skolens forskellige undervisere og det viste sig, at én af underviserne havde 34% fraværs blandt sine elever. Det er jo en meget høj fraværsprocent og fraværet tanken kunne melde sig, at der var tale om en upopulær underviser.

Da vi kiggede nærmere på fraværet med vores UMS softwares BI, vurderede vi dog, at det skyldes, at alle den pågældende undervisers timer lå sent fredag eftermiddag. Ved at rykke rundt på nogle af hans timer, så de i stedet lå tidligere på dagen, ville man altså kunne få nedbragt det fravær.

Hos inLogic arbejder vi meget med at visualisere data, fordi det gør det meget nemmere at danne sig et overblik. Eksempelvis har vi lavet det kort, du ser øverst, for at præsentere en skoles elevfravær.

Ved hjælp af farvekoderne på kortet, kan skolen nemt se, hvor eleverne med mest fravær kommer fra. Kortet gør de indsamlede data nemmere at tilgå og analysere, end et Excel-ark med adresser og fraværsprocenter.

Har jeres skole gode ideer til BI omkring fraværsregistrering? Så er vi meget interesseret i at høre dem. Vi gør opmærksom på, at inLogic på intet tidspunkt trækker data fra skoler uden forudgående aftale. Al data ligger på skolens egne servere; intet af skolens data ligger hos os.

Dette blogindlæg blev oprindeligt bragt som et gæsteblogindlæg på technet.com