Vi udvikler løbende SharePoint Portalen med nye funktioner. Kontakt os for at lave en aftale om installation af de funktioner I ønsker i Jeres Portal. De nye funktioner er en del af standardlicensen og koster ikke ekstra.

Videokanal i undervisningsrum

Som den første Office 365 SharePoint-udbyder integrerer vi Videoportalen i undervisningsrum. Hvert hold får oprettet en videokanal, hvor kun holdets kursister og undervisere har adgang. I kanalen kan man tilføje videoer i de fleste formater, som fylder helt op til 10GB.

Opgave-webdel og ikon-links til Video og OneNote Klassenotesbog

Forsiden i undervisningsrum udvides med en opgave-webdel, som viser holdets aktuelle opgaver. Derudover tilføjes ikoner der linker til henholdsvis holdets videokanal og holdets OneNote Klassenotesbog (OneNote Klassenotesbog er et tilkøbsmodul).

Nyt intranetmodul

Som et supplement til de eksisterende intranetrum, har vi udviklet et nyt intranetmodul. Modulet giver mulighed for opbygning af et traditionel hierarkisk og rettighedsstyret intranet, hvor de eksisterende intranetrum i højere grad fungerer som samarbejdsrum til projekter og lign. I visningen nedenfor er modulet kaldet Personalerum, men I vælger selv navnet og om modulet kun skal bruges til ansatte eller også til kursister.

I intranetrummene er det super nemt at tilføje tekst, billeder, dokumenter og links samt oprette underrum.

Kontakt os for uddybende beskrivelse af modulet funktionalitet og hvordan I kommer i gang med at bruge det.

Opgradering af opgaveværktøj

Vi er på trapperne med nye funktioner i undervisningsrummenes opgaveværktøj. Disse bliver automatisk tilføjet i Jeres miljø, når de er klar.

Nogle af de funktioner, som er på vej:

 • Oversigt i tabelform over alle holdets opgaver og hvilke kursister, som har afleveret eller ikke afleveret en besvarelse.
 • Undervisere kan vedhæfte filer til enkelt kursists besvarelse
 • Max størrelsen for vedhæftede filer sættes op
 • Undervisere kan tildele en opgave til flere hold
 • Kursisters navne bliver links til kursistens brugerprofil
 • Undervisere kan se om en kursist har haft opgaven åbnet
 • Man kan se hvornår kursistens filer senest er redigeret og af hvem
 • Kursister kan tilføje links til deres besvarelse. F. eks. til en video de har uploadet i holdets videokanal.
 • Undervisere kan downloade samtlige besvarelser af en opgave i en ZIP-fil

 

Øvrige features i pipelinen

Blandt de øvrige funktioner vi arbejder på at integrere i SharePoint Portalen kan nævnes:

 • Gruppeaflevering i opgaveværktøjet
 • Engelsk version og flere andre sprog
 • Lektier/nyheder mm. eksporteres til UMS App’en
 • Læringsplaner (Hvor langt er kursister i forløbet?)
 • Integration med Gyldendal (læringsmateriale)
 • Webdel til undervisningsrum, så undervisere kan tilføje kursister til et hold
 • Office forms – selvrettende quizzer