UMS Skole App er et værdifuldt redskab til at forbedre kommunikationen mellem skole og studerende.

Med UMS Skole App møder skolen de studerende på deres hjemmebane og alle vigtige informationer til og fra den studerende, er aldrig længere væk end telefonen – og det er sjældent langt væk.

I dette blogindlæg vil vi tage udgangspunkt i de studerendes mulighed for at melde sig fraværende via appen.

UMS reducerer arbejdsopgaverne

I appen kan den studerende melde sig fraværende under feltet ”Meld fravær”, også tidligere kaldet sygemelding. Når den studerende melder sig syg eller fraværende via appen, bliver hele processen omkring fraværsmelding automatisk håndteret af UMS, hvilket reducerer arbejdsopgaverne for både lærerne og det administrative personale. De skal kort sagt ikke gøre noget, når en studerende melder sig syg eller fraværende – UMS klarer det hele.

Meld fravær på app

Fravær med eller uden årsag

Skolen vælger selv om det skal være påkrævet, at den studerende angiver en fraværsårsag eller om man kan melde sig fraværende uden en årsag. Når fraværsmeldingen er blevet godkendt af UMS på baggrund af skolens indstillinger, får den studerende en bekræftelse på at fraværsmeldingen er godkendt og registreret i systemet. Den studerende kan nu se sin egen fraværsstatus i sit skema.

På skemabrikkerne betyder det, at den studerendes fraværsstatus automatisk vil blive sat til fx ”ikke til stede”. Skolen kan selv vælge hvilken fraværsstatus der bliver sat på skemabrikken ved fravær. Hvis den studerende har angivet en fraværsårsag vil denne også blive lagt på skemabrikkerne, så undervisere på de gældende hold kan se den, når de registrerer fravær. Skolevejledere, kommunepersonale eller andre med adgang til den studerendes data, vil også kunne se den studerendes fraværsstatus og fraværsårsag i systemet.

I definerer selv betingelserne

Uanset om fraværsmeldingen kommer fra app eller SMS, håndteres den på samme måde af UMS, og indstillingerne for om fraværsårsagerne skal være obligatoriske eller ej, sættes for begge løsninger i konfiguratoren. Derudover kan forskellige parametre også indstilles for hvad der skal ske ved en fraværsmelding, alt afhængigt af hvad skolen ønsker.

Det er bl.a. muligt at definere en tidsbegrænsning, for hvornår de studerende må melde fravær. Dette gøres ved at angive et tidsinterval, hvor det ikke er muligt for den studerende at melde sig fraværende. Fx hvis tidsintervallet er angivet til at være mellem kl. 8 og kl. 16, så skal den studerende melde sig fraværende inden kl. 8, for at kunne melde sig fraværende den pågældende dag, og først efter kl. 16, kan den studerende melde sig fraværende til den efterfølgende dag.

Foruden al fraværsbehandlingen i UMS er det også vigtigt at nævne, at hvis skolen kører med Elevplan, så vil modulet SMS Elevplan også skrive tilbage til Elevplan, hvis den studerende melder sig fraværende i appen.

Hvis du vil vide mere om fravær og app

Er du interesseret i hvordan man teknisk sætter fraværsmelding op i konfiguratoren på serveren, så tag et kig på vores wikiside her under ”SMS and App settings for notify absence” >>

Hvis du er nysgerrig efter hvad UMS Skole App ellers kan byde på, så se vores nye animationsvideo om appen her