Registrering af fravær er et vigtigt værktøj, der kan give et billede af meget mere, end hvem der har været til hvilken undervisningstime.

Når en skole registrerer elevernes fravær, indsamles en masse data. Det kan selvfølgelig bruges til at administrere den enkelte elevs fraværsprocent, men hvis fraværet registreres konsekvent, kan fraværsstatistikken være med til at give et indblik i elevernes trivsel, socialt fraværsmønster, hvilke hold der har højest/lavest fravær og mange andre sammenhænge. Den unikke viden, som fraværsstatistik giver, er et uundværligt redskab for mange undervisere, studievejledere, skoleledere og alle andre der ønsker et overblik over fravær.

Vi har i en længere periode arbejdet dedikeret på en ny fraværsstatistik, der kunne leve op til vores store visioner og de unikke muligheder, vi mener skal være understøttet i fraværsstatistikken, for at det er et stærkt og anvendeligt værktøj ude på skolerne.

Fraværsstatistikken er bedre, hurtigere og stærkere end nogen af de tidligere versioner og herunder kan du læse mere om nogle af forbedringerne, som er med til at gøre fraværsstatistikken til et stærkt værktøj.

Nyt design – Better

Det nye design, som vi viste til ERFA i april 2017, er et gennemgående udtryk for alt hvad UMS i fremtiden kommer til at byde på. Designet er responsivt, så det tilpasser sig den skærm det vises på. Det er derfor ikke afgørende, om du logger på via din laptop, tablet, mobil eller noget helt fjerde – fraværsstatistikken vil altid tilpasse sig skærmen, så du kan se og læse det hele.

Med det nye design kan du blandt andet se frem til en nemmere adgang til data, samt en mere fængende og visuel formidling, så dagligdagsopgaver og opfølgning på fravær bliver lettere, hurtigere og mere overskueligt.

Et af designprincipperne i det nye design er ”scrolling over clicking”, hvor vi understøtter brugernes fortrukne navigationsmetode i deres søgning efter oplysninger. Vi præsenterer derfor så meget information som muligt med så få klik som muligt. For at gøre mængden af information let tilgængelig, vises al data i let afkodelige zoner/kasser.

Overblik - fraværsstatistik

Ny teknologi – Faster

Mindre arbejde på server, mere på klient. Det er helt kort hvad denne nye teknologi gør muligt. Vi har brugt den nyeste teknologi, for at fremtidssikre produktet, og for at give brugerne den bedst mulige oplevelse. Måske du kender den fra Facebook, som bruger samme teknologi. Helt konkret betyder det, at hastigheden er markant forbedret, når du klikker rundt i fraværsstatistikken. Det gælder for både søgning og visning af data i lister og grafer. Der er derfor ingen irriterende loadtid, når du klikker rundt i fraværsstatistikken – det synes vi er lækkert!

Minutstatistik – Stronger

Fraværsstatistikken er nu et endnu stærkere redskab i og med vi har valgt at gøre den minutbaseret. Det har vi valgt at gøre for at give det fulde og korrekte overblik over fraværet.

Ved det minutbaserede fravær er det muligt at registrere den enkelte studerendes fravær helt præcist. Det kommer bl.a. til udtryk, hvis skolen eksempelvis har valgt at registrere for sent fremmøde på minutbasis eller angive det ved et fast minuttal på fx 10 min, så vil de manglende minutter fremgå af statistikken og derved give en mere korrekt udregning af fraværsprocenten. Det samme gælder, hvis skolen har lektioner af forskellig længde. Er lektionerne eksempelvis på hhv. 120 og 90 minutter, så vil den studerende få hhv. 120 eller 90 minutters fravær og ikke blot fravær for en lektion, som kan variere i længde.

Det minutbaserede fundament gør fraværsstatistikken til et endnu stærkere og mere præcist værktøj for både de underviserne, studievejledere, sagsbehandlerne og andre der benytter fraværsstatistikken.

Hvis du vil vide mere

Der er mange flere funktioner og muligheder med fraværsstatistikken. Hvis du ønsker at høre mere om dem eller kunne du tænke dig en gennemgang af fraværsstatistikken, så tøv ikke med at kontakte os på salg@inlogic.dk eller 42408800. Vi kommer meget gerne ud for at vise hvordan fraværsstatistikken fungerer og hvordan den kan hjælpe jer.

Fraværsstatistik er en del af modulet Fraværsregistrering Udvidet. Du kan læse om modulet og de øvrige fordele her >>