Vi opdaterer løbende SharePoint Portalen med nye funktioner, så den understøtter vores kunders behov bedst muligt. I dette indlæg beskriver vi de nyeste funktioner bl.a. ”Kursist fællesdokumenter” og hvordan man manuelt kan tilføje gæsteundervisere. Har I ikke funktionerne i jeres portal, men ønsker I at få dem installeret, så kontakt os endelig, så laver vi en aftale om opdateringen. Alle nye funktioner er en del af standardlicensen og koster ikke ekstra.

Mapper i ”Kursist fællesdokumenter”

Under ”Kursist fællesdokumenter” kan der løbende blive oprettet en mappe pr. studerende, hvor kun den studerende selv samt holdets undervisere har adgang. Det giver den studerende mulighed for at uploade dokumenter, som ikke kan ses af de øvrige studerende, og kan med fordel bruges til afleveringer af ekstra store filer. I opgaveværktøjet i UMS SharePoint er der begrænsning på størrelsen af de enkelte filer en studerende kan uploade, men nu kan den studerende tilføje links til sin aflevering og dermed linke til en fil, der ligger i den studerendes mappe under ”Kursist fællesdokumenter”. Med linket får underviseren automatisk adgang til filen, uden at den studerende skal tildele rettigheder og give undervisere adgang til mappen. Mapper til nye kursister oprettes hver nat.

Kursist fællesdokumenter i SharePoint

Navngivning af link til holdets forside i venstremenu

Som udgangspunkt bliver linket, til et holds forside i venstremenuen, navngivet ”Startside”. Da nogle undervisere, studerende eller kursister har mange hold, kan det være en fordel, at linket til holdet navngives efter holdnavnet i stedet. På den måde er man ikke i tvivl om, hvilket hold man er inde på, hvis man ikke befinder sig på holdets forside. Vi kan navngive linket efter holdets navn eller ”Startside – Holdnavn” hvis det ønskes.

Navngivning af hold i SharePoint

Gæstekursister og gæsteundervisere

Vi kan nu åbne for værktøjerne Gæsteunderviser og Gæstekursist på undervisningsrum. Det giver mulighed for at oprette kursister og undervisere manuelt til et hold, fx hvis holdet skal have en vikar.

Opret gæstebruger i SharePoint

Er UMS SharePoint noget for jer?

Ønsker du at vide mere om UMS SharePoint Portalen, så kan du læse meget mere om den her >> Du er også meget velkommen til at kontakte os på 4240 8800 eller salg@inlogic.dk, hvis du ønsker nærmere information om portalen.