Flettebreve

Modulet Flettebreve er et effektivt værktøj, der gør det nemt at udskrive standardbreve til en lang række forskellige formål som f.eks. klasselister til fraværsregistrering, velkomstbreve og telefonlister. Ved at bruge modulet, sparer I tid og ressourcer på manuelt at indsætte oplysninger i standarddokumenter. Samtidig sikrer I, at informationerne bliver indsat de rigtige steder og dermed ender hos de rette modtagere.

Opret selv skabeloner til flettebreve

Modulet fletter datavariabler, du vælger fra UMS databasen, med den tekst du ønsker. F.eks. kan du nemt indsætte elevers navne og adresser i velkomstbreve, der skal sendes ud inden et nyt skoleår starter.

Hvad brevene skal indeholde og hvordan de skal se ud, bestemmer du selv, og der kan oprettes mange forskellige breve via Flettebrevseditoren i configuratoren. Dermed kan du skræddersy breve til forskellige klasser, studieretninger, lærerteams m.v.

Fordele ved Flettebreve

  • Der spares tid på manuelt at indsætte data i standardbreve

  • Der kan oprettes så mange flettebrevs skabeloner som nødvendigt

  • I bestemmer selv hvordan skabelonerne skal se ud og hvad de skal indeholde

  • I sikrer at de valgte informationer ender hos de rette modtagere

  • Det brugervenlige interface gør modulet nemt at bruge

  • Flettebrevene kan både printes, udsendes via e-mail og eksporteres som CSV-filer

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Flettebreve er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.