Moodle integration

Moodle integrationen er udviklet til skoler, som ønsker at undgå timelange administrative opgaver. Integrationen opretter, vedligeholder og sletter automatisk brugere på baggrund af data fra jeres studieadministrative system.

Samtidig opretter og vedligeholder den automatisk gruppe-rum, som lærere og elever kan bruge i forbindelse med undervisningen. Rummene oprettes med det sprog, I ønsker, og kan kategoriseres efter behov, så de er nemme at søge frem. Når rum ikke længere er i brug, slettes de automatisk.

Opsætning i UMS configuratoren

Via integrationen er det muligt at lægge billeder af brugerne ind i Moodle, så lærer og elever nemt kan se, hvem de interagerer med. Såfremt billederne skiftes ud, opdateres de automatisk i Moodle.

Sidst, men ikke mindst, kan modulet også integrere med AD’et, så brugerne får samme password til Moodle som de har til skolens IT-system.

Moodle integrationen giver overblik og sikrer, at der altid er styr på brugernes data, uden at der er brug for manuelle opdateringer. Det giver mindre arbejde for IT-afdelingen tid, som i stedet kan løse andre opgaver.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.