Power Save

Modulet Power Save er udviklet til skoler, der gerne vil reducere deres udgifter til strøm og samtidig opnå CO2-besparelser, uden at forringe sin service over for ansatte og elever. Power Save virker ved at slukke computere, der ikke længere er i brug.

Indstil selv, hvornår computerne skal slukkes

Når man går en tur på en af landets skoler, er det ingen sjældenhed at se tændte computere, der ikke er i brug. Hver gang elever og ansatte ikke slukker skolens computere, når de er færdige med at bruge dem, koster det penge og belaster miljøet. For at undgå, at skolen skal ansætte folk til at patruljere IT-lokalerne og slukke inaktive computere, har vi udviklet modulet Power Save.

Power Save er et værktøj, som der automatisk kan slukke computere, som ikke har været brugt i et stykke tid. Skolen indstiller selv, hvilke computere der skal slukkes og hvornår.

Det er f.eks. muligt at angive, at computere altid skal slukkes i weekenden, hvis de har været inaktive i mere end 30 minutter. Inden for skolens åbningstid på hverdage er det måske mere hensigtsmæssigt med en længere periode, hvor computeren kan være inaktiv. På den måde risikerer elever og ansatte, der arbejder på skolens computere og som logger af for at spise frokost i kantinen, ikke at miste deres arbejde, fordi computeren slukker.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. PowerSave er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.