SMS Beredskab

SMS Beredskab giver hurtig og effektiv varsling ved brand, bombetrusler, skoleskyderier og andre krisesituationer, for når det bliver alvor, skal alle have besked. Fremgangsmåden skal være så enkel og gennemskuelig som overhovedet muligt.

For at undgå forveksling med andre SMS skabeloner, har vi lavet SMS Beredskab som et separat modul, der kan håndtere en given krisesituation øjeblikkeligt og virksomt. Når du åbner modulet for at slå alarm, bliver hele skærmen rød for at gøre dig opmærksom på, at alle på skolen får din besked.

Fordele ved SMS Beredskab

  • Understøtter direkte besked til rette myndigheder

  • Alle får besked på mobilen, her og nu

  • Imødekommer Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. advisering af elever og ansatte i tilfælde af en krisesituation

  • Giver tryghed til alle på skolen og deres pårørende

  • Skolen definerer på forhånd, hvilke personer der har adgang til SMS Beredskab

  • Nem editor med prædefineret tekst, som er klar til afsendelse

  • Hele skærmen bliver rød, når du åbner modulet, så du ikke forveksler SMS Beredskab med andre SMS skabeloner

  • Du har mulighed for, at sende push beskeder ud til alle direkte fra jeres app. Kræver modulet UMS Skole App.

Tips og tricks

Alle på skolen samt elevernes forældre bør vide, hvordan skolen slår alarm og tager hånd om eventuel krisesituation. Test jeres alarmberedskab igen og igen. Og husk, at den rette information på det rette tidspunkt kan redde liv. Uddannelsescenter Holstebro har testet SMS Beredskab i en beredskabsøvelse med politi og militærfolk. Læs om hvordan øvelsen gik og hvorfor de valgte SMS Beredskab her.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. SMS Beredskab er afhængig af modulerne SMS Send og UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.