Project Description

Sygemelding for Ansatte

Det er en kompleks opgave at håndtere sygefravær for skolens personale på tværs af afdelinger, men med UMS bliver det gjort enkelt og overskueligt. Med Sygemelding for Ansatte automatiseres processen omkring sygemelding, så der spares arbejdsgange hver eneste gang en ansat melder sig syg. Det sparer både ressourcer og mindsker arbejdspresset for det administrative personale.

Med modulet Sygemelding for Ansatte, kan ansatte melde sig syg ved at sende en SMS eller bruge webportalen. Når sygemeldingen registreres, danner systemet en e-mail, som automatisk sendes ud til de rette personer og afdelinger, der har brug for at blive notificeret om sygemeldingen.

Hvem der skal have besked ved sygemelding, bestemmer I selv. Hvis en underviser melder sig syg, kan systemet automatisk give besked til eksempelvis teamlederen, skolelederen og lønafdelingen, ud fra de indstillinger, der er sat for den afdeling underviseren tilhører.

For at tilgodese både store og små skoler, er indstillingsmulighederne gjort meget brede. Hele opsætningsarbejdet foregår via det brugervenlige og overskuelige frontend interface og dermed kan administrationen kan udføre langt mere, uden at involvere IT-afdelingen.

Opret, ret og slet sygemeldinger via administrationsinterfacet

Sygemelding kan også oprettes på vegne af andre. Hvis en ansat eksempelvis ringer ind og melder sig syg, kan det administrative personale let registrere sygemeldingen i det brugervenlige interface.

Fordele ved Sygemelding for Ansatte

Der er mange fordele ved at bruge modulet Sygemelding for Ansatte:

• Sygemelding klares hurtigt via SMS og web

• De relevante afdelinger og personer får hurtigt notifikation omkring sygemeldingen

• Skolen sparer ressourcer fordi de daglige arbejdsgange ved registrering af fravær effektiviseres

• Systemet registrerer fravær ved sygdom, barnets første sygedag samt 7, 14, 21 og 28 dages fravær.

• Administrationsinterfacet indeholder også statistik, så det er nemt at få overblik over personalets fravær på alle ledelsesniveauer

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.

Billeder af modulet

Få mere at vide om modulet