UMS Velkomst

Med UMS Velkomst kan I nemt samle al relevant information til nye brugere på ét sted, så brugerne kommer godt fra start. Den indledende kommunikation mellem skolen og de nye brugere er umådelig vigtig og derfor kan I med fordel bruge velkomstportalen til at byde elever, kursister og ansatte velkommen.

Guide nye brugere på rette vej

Via velkomstportalen bliver nye brugere mødt af eksempelvis fem sider, som introducerer brugeren for de mest nødvendige informationer. Det er med til at sikre, at nye brugere tager skolens teknologi til sig allerede fra første færd. I bestemmer selv, hvor mange sider og hvad velkomsten skal indeholde, ligesom I også selv bestemmer sidernes design.

Fordele ved at bruge UMS Velkomst

 • Siderne i velkomstportalen kan ikke springes over, hvilket sikrer, at brugeren bliver præsenteret for al informationen

 • Nye brugere introduceres for skolens teknologi f. eks. UMS Skole App

 • Brugeren kan tilmelde sig SMS services

 • Førstegangsindstillinger løbes igennem og ændres af brugeren selv

 • Password kan ændres uden at involvere IT-afdelingen

 • Administrationen lettes betragteligt, når brugerne møder velinformerede op ved skolestart

 • Flere sprog: Velkomstportalen kan oprettes på både dansk og engelsk

 • Mulighed for at oprette flere velkomstportaler og således tilpasse uddannelsesretning

 • Førstegangsindstillinger løbes igennem og ændres af brugeren selv

 • Brugeren kan uploade eller tage et billede af sig selv, f.eks. til brug på studiekort, og skolen kan angive hvilke retningslinjer brugernes billeder skal leve op til

 • Brugeren skal acceptere skolens IT-regler for at komme videre

 • I opnår en økonomisk gevinst i form af sparet porto og velkomstbreve

Meget af arbejdet er allerede gjort

Editoren er en WYSIWYG-editor (what-you-see-is-what-you-get), som du kan bruge uden at vide noget om at kode. Foretrækker du at arbejde i HTML i editoren, er det selvfølgelig også muligt. Skolen kan let målrette velkomsten, så den bliver relevant for brugerne og skaber tilknytning allerede inden uddannelsens start.

 • Sæt velkomstportalens design op fra bunden eller brug en af de prædefinerede velkomstskabeloner

 • Der er preview funktion

 • Style velkomstportalen i skolens design og få mere ud af jeres branding

 • Velkomstportalen er designet, så den kan ses i alle browsere

Idéer til sider i velkomstportalen

 • Indbydende forside og velkomst til skolen

 • Opdater brugerinfo og kontaktoplysninger, upload billede, foretag førstegangsændring af password

 • Introduktion til skolen, eksempelvis via video

 • Direkte link til skolens online systemer såsom bibliotek, APP, LMS system eller administrativt system

 • Accept af IT-regler

 • Tilmelding til digitale services, såsom SMS Abonnement, hvor brugeren modtager skema, skemaændringer, nyheder, lektier og karakterer via SMS

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.