Internetblokering

Med modulet Internetblokering bliver det nemt for undervisere, og andre med rettigheder dertil, at blokere adgangen til internettet for enkelte elever eller hele hold. Det kan bl.a. bruges til at skabe større fokus i timerne og i forbindelse med digitale prøver, og det kan gøres helt uden at involvere IT-afdelingen.

Større frihed til at planlægge undervisningen

Modulet Internetblokering giver underviserne større frihed til at planlægge undervisningen som de har lyst. Det bliver f.eks. muligt at afholde spontane quizzer eller prøver, hvor eleverne ikke har adgang til internettet, vel at mærke uden at det kræver større planlægning for at få blokeret internetadgangen.

Via menupunktet Internetblokering i UMS, får underviseren to muligheder for hurtigt at blokere internettet. Underviseren kan vælge at starte blokeringen øjeblikkeligt og angive, hvor mange minutter blokeringen skal vare. Alternativt kan underviseren på forhånd planlægge, hvilket tidsrum blokeringen skal være gældende.

Det er også muligt for underviseren at blokere internettet via Skema Web ved at holde musen over skemabrikken for den time, der skal blokeres. Derved kommer en gul boks frem, hvor man kan vælge ’Slå blokering til/fra’.

Bemærk: Modulet kræver, at I har en firewall, der kan afbryde aktive sessioner.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Internetblokering er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.