IT-regler

Modulet IT-regler gør det nemt at få ansatte og studerende til at acceptere de gældende regler vedr. brug af skolens IT.  Modulet lægges i skolens eget IT-system og vises f.eks. en bruger logger på skolens computere. Det sparer jer både for tid og ressourcer.

For at sikre korrekt brug af skolens IT-systemer og undgå misbrug, kan skolen kræve, at brugerne accepterer skolens IT-regler. Det er både hurtigere og lettere at få brugernes accept via IT-systemet, fremfor at skulle udskrive reglerne, få dem underskrevet og indsamlet.

Ved at indsamle brugernes accept digitalt, får I nemt overblik over, og dokumentation på, hvem der har accepteret skolens IT-regler og hvem der mangler at gøre det.

Modulet kan indstilles til at lukke systemets WI-FI adgang ned, hvis de studerende ikke accepterer IT-reglerne. Desuden kan skolen indstille hvornår og evt. med hvilket interval modulet skal vises. F.eks. kan modulet åbne første gang en bruger logger på systemet eller for hvert semester.

Såfremt det er nødvendigt at opdatere IT-reglerne, kan de nemt genudsendes til alle brugerne.

Fordele ved IT-regler

  • Skolen sparer ressourcer på at udskrive og håndtere brugernes accept af IT-reglerne manuelt

  • Skolen sammensætter selv den tekst, der skal vises i modulet

  • Skolen kan nemt få overblik over hvem der har accepteret reglerne

  • Modulet kan opdateres og vises igen efter behov

  • Accepteres IT-reglerne ikke, kan modulet kodes til at lukke systemets WI-FI adgang ned

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. IT-regler er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.