OneNote og Teams er en del af Office 365 pakken, og kan være med til at gøre arbejdsopgaver og processer smartere, for både elever og lærere. Vi er midt i en tid hvor der skal spares, men det betyder ikke nødvendigvis, at kvaliteten behøver falde. Faktisk er der mange steder fundet nye veje, hvor en effektiv udnyttelse af IT har resulteret i bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er det felt vi vil undersøge og gøre hinanden klogere på med dette blogindlæg.

 

I det følgende vil vi gennemgå hvilke fordele, der er ved at bruge OneNote og Teams i undervisningen, og hvordan Teams kan være med til at styrke samarbejdet i lærerteamet. 

 

Fordele ved at bruge OneNote og Teams i undervisningen

  • Én platform 

Forestil dig en skole hvor alle elever lærer det de kan, hvor alle elever bliver inkluderet i undervisningen og hvor alle de der underviser, gør det på et højt fagligt niveau.

En engagerende og engageret undervisning kommer ikke af sig selv, men det kan hjælpe, hvis skolen tilbyder en læringsplatform, som samler undervisningen ét sted, så man ikke skifter rundt mellem flere platforme og IT-miljøer.

På den måde kan man med få klik og konsistent struktur nemt og hurtigt gøre det, man er der for: at lære (eleven) og at undervise (læreren).  

  • Bedre elevkommunikation

Teams samler de værktøjer, der er brug for: opgaveafleveringer, faglige samtaler, undervisningsmaterialer, værktøjer og opslagsværker som understøtter undervisningen.

Men ikke alt handler om faglighed. Skolen er også stedet, hvor elever modnes og har brug for overblik, chat og dialog.

Teams har alle de muligheder som kendes fra sociale medier, forskellen er bare, at det der sker i skoletiden bliver på skolens platform og ikke på Facebook og andre platforme, som kan distrahere og fjerne fokus fra de centrale aktiviteter på skolen.

  • Altid lige ved hånden

Vi lever i en tid, hvor der er flydende grænser mellem fritid og skoletid og mobilen er for mange blevet et vigtigt og uundværligt værktøj.

Microsoft har mange velfungerende apps til Teams og OneNote, som gør det nemt at holde videosamtaler og møder i Teams, indtale lydbeskeder og optage videosekvenser direkte i OneNote, og få et samlet overblik over skolen aktiviteter.

Både Teams og OneNote smelter fint sammen med øvrige værktøjer i Office 365; har du som lærer brug for at oprette en quiz eller prøve med automatisk feedback i Office 365 Forms så kræver det kun et klik.

Fordele ved at styrke samarbejdet i lærerteamet med Teams

  • Professionelt samarbejde 

Har du en skole, der stiller høje krav til hver enkelt underviser og som har en kultur, hvor det er nødvendigt at give hinanden feedback og sparring på det man laver?

Teams styrker den professionelle refleksion blandt medarbejderne fordi det bidrager til at skabe større åbenhed i lærerteamet og giver lærerne mulighed for at dele forløb, diskutere og kommentere på undervisningsmaterialer og eksamensopgaver.

  • Understøtter PLC

Med Teams og OneNote får skolen et værktøj som understøtter professionelle læringsfællesskaber (PLC). 

Fordelene ved at samle skolens viden i et PLC er mærkbare for både nye og gamle lærere på skolen; personalet får et forum, hvor viden akkumuleres, man lærer af hinanden, nye kollegaer kommer hurtigere ind i jobbet og lærerne får et frirum, hvor samtaler kan føres uden at hverken elever eller måske overordnede lytter med.

Med PLC Teams og OneNote notesbøger bliver det nemmere at skabe en kultur baseret på åbenhed, kollegaskab og dialog – tre vigtige forudsætninger for et velfungerende lærerteam.

  • Tips til PLC notesbøger

En PLC notesbog er et fantastisk værktøj til at aktivere professionelle læringsfællesskaber.

Notesbogen kan inddeles i sektioner, f.eks. ”Lærerværelset”, ”Billedkunst”, ”Matematik” osv. Til hver sektion kan der oprettes sider med indhold, f.eks. faglige forløbsbeskrivelser som kan inspirere og genbruges i undervisningen på hold.

Sektionen ”Lærerværelset” kan indeholde sider med pædagogiske tips og tricks, linksamlinger, boganmeldelser, erfaringer med IT-værktøjer i undervisningen og meget andet.

Vil du vide mere om fordelene ved OneNote og Teams?

Vil du vide mere om, hvilke fordele det vil give jer, at bruge OneNote og Teams på jeres skole, så er du mere end velkommen til at kontakte vores konsulent Sven Aldenryd.

Kontakt Sven på