Brugerlås

Brugerlås er et værktøj, som gør det muligt for skolens ansatte at deaktivere en brugers konto og dermed blokere for brugerens adgang til IT-systemet. Modulet er enkelt at anvende og kan bruges af undervisere og administratorer, uden hjælp fra IT-afdelingen.

Det tager kun få øjeblikke at deaktivere kontoen, hvilket gør det muligt at gribe ind øjeblikkeligt, f.eks. hvis de gældende IT-regler ikke overholdes eller der opdages snyd.

En brugerkonto kan også deaktiveres, hvis brugeren har et økonomisk udestående med skolen, f.eks. i form af manglende betaling for print. Så snart brugeren har betalt, kan skolens ansatte reaktivere kontoen med få klik.

Når en konto deaktiveres, er det muligt at angive, hvad årsagen er. På den måde er det muligt at gribe ind, hvis en bruger f.eks. gentagne gange overtræder de samme regler.

Hold styr på historikken

Når en bruger blokeres, er det muligt at angive årsagen til blokeringen samt evt. hvor længe blokeringen forventes at vare. Så snart blokeringen er registreret, vil kommentaren omkring årsagen fremgå af brugerens historik. Historikken giver et godt overblik og gør det muligt at gribe ind, hvis en bruger gentagne gange overtræder skolens regler.

Fordele ved Brugerlås

  • Skolens ansatte kan deaktivere brugere, f.eks. i tilfælde af snyd eller ulovlig aktivitet

  • Det er muligt at gribe ind øjeblikkeligt og med få klik

  • De ansatte kan reaktivere brugerens konto, f.eks. hvis udestående gæld til skolen er betalt

  • Det er muligt at angive årsagen for deaktiveringen, så det er nemt at holde overblik over brugerens historik

  • At de ansatte bliver selvhjulpne mindsker arbejdspresset på IT-afdelingen

  • Modulet behøver ikke adgang til AD

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Brugerlås er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.