Fraværsregistrering Udvidet

Fraværsregistrering Udvidet er et tilkøb til jer, der ønsker ekstra funktionalitet i webinterfacet til UMS Fraværsregistrering. Tilkøbet giver jer Fraværsstatistik og Guardian, hvor I bl.a. får adgang til et udvidet statistisk interface, som gør det endnu nemmere at holde styr på fravær. 

Fraværsstatistik

Den unikke viden som fraværsstatistikken giver, er et uundværligt redskab for mange lærere, studievejledere, skoleledere og alle andre der ønsker et overblik over fravær. I fraværsstatistikken får du en webbaseret visning af elevernes fravær samt et statistik interface, så I nemt får overblik over, hvordan det går med eleverne.

De data du bliver præsenteret for, når du logger ind i UMS, afhænger af om du er lærer, studievejledere, leder eller elev. På den måde får de respektive brugere adgang til den data, der er relevant for dem. 

Registrering af fravær er et vigtigt værktøj, der kan give et billede af meget mere, end hvem der har været til hvilken undervisningstime. Når en skole registrerer elevernes fravær, indsamles en masse data. Det kan selvfølgelig bruges til, at administrere den enkelte elevs fraværsprocent, men hvis fraværet registrere konsekvent, kan det data der indsamles være med til f.eks. at give et indblik i elevernes trivsel, socialt fraværsmønster, hvilke hold der har højest/lavest fravær og mange andre sammenhænge.

Fraværsstatistik for lærere, studievejledere og ledelse

  • I webinterfacet får du adgang til fraværsrapporter som kan trækkes for en eller flere personer, f.eks. ud fra hvem der er en klasses underviser, hvem der er en gruppe elevers kontaktlærer, for et hold, en aktivitet eller en valgt studerende.

  • Du kan aktivere en overvågning på udvalgte elever, som du ønsker at have ekstra fokus på. På den måde kan kontaktlæreren, studievejlederen, lederen eller andre gøre en proaktiv indsats, inden eleven evt. overskrider fraværsgrænsen, og dermed mindske risikoen for frafald eller yderligere fravær.

  • Du har også mulighed for, at udskrive fraværslister, som lærere kan bruge f.eks. på klasseturer eller i timer, hvor der ikke kan registreres fravær via en computer. For at kunne udskrive fraværslister, kræver det at du har modulet Flettebreve

  • Det statistikke interface giver et godt overblik ved, at du bl.a. har mulighed for at se fraværshændelser, fraværsmønster og fraværstendens for en elev eller et hold.

Fraværsstatistik for elever

  • Eleverne kan få tilsendt en SMS, når de er registreret som fraværende. SMS’erne viser, at skolen er engageret i eleverne og de kan bruges til, at invitere eleverne tilbage til timerne. Denne funktion kræver modulet SMS Send.

  • Som elev får du et overblik over dit eget fravær med statistikker som f.eks. fraværsmønster og fraværstendens.

Tips & tricks

Fraværsstatistik giver flere muligheder, og du kan læse mere om funktionerne og hvordan du bruger dem, i vores Fraværsstatistik manual her

Guardian

Guardian giver forældre, værge, arbejdsgiver, mester og sagsbehandler mulighed for, at følge en elev og dennes skema, fravær og karakterer – under hele skoleforløbet. Det hurtige overblik over elevens status er uvurderligt og sparer dig for tid og bekymring. 

Du kan have flere elever tilknyttet din brugerprofil på samme tid og du bliver automatisk notificeret, når der sker noget nyt. Allerede 5 minutter efter eleven er registreret som fraværende, sender skolen en SMS omkring fraværet.

Fordele ved Guardian

  • To-trins-godkendelse – aktivt mobilnummer og forældre skal være tilknyttet eleven i det administrative system. 

  • Udviklet i responsivt design – kan bruges på alle devices.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Fraværsregistrering Udvidet er afhængig af modulerne UMS Web, Fraværsregistrering og Flettebreve.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.