Fraværsregistrering

UMS fraværsregistrering er et redskab til uddannelsessektoren, der gør det nemt at registrere fravær. Via et enkelt og intuitivt interface kan undervisere hurtigt registrere fravær, så der er mest mulig tid til undervisningen. Når fraværet registreres, skrives det tilbage til det studieadministrative system, såfremt dette er understøttet.

Fraværsregistreringen foregår i UMS Web, i en browser, eller i UMS Skole App, såfremt jeres skole har købt den. Den hurtigste løsning i hverdagen er at bruge app’en, fordi underviseren nemt kan tage mobilen frem, fraværsregistrere og skabe sig et overblik over klassen, i stedet for at skulle starte en computer op.

Det er enkelt og nemt, og det betaler sig at være bevidst om tidsressourcer. Hvis hver underviser kan spare minutter pr. gang der fraværsregistreres i UMS, bliver det hurtigt til mange timer på et skoleår.

Få mere ud af fraværsregistreringen

Vil I have mere ud af fraværsregistreringen, findes der to tilkøbsmuligheder, som giver ekstra funktionalitet.

  • Med modulet Fraværsregistrering Udvidet får bl.a. I mulighed for at udsende sms’er, som inviterer eleven tilbage til timerne, når der registreres fravær. Modulet giver adgang til et statistisk interface, som gør det nemt at få overblik elevernes fravær, ligesom det også muliggør brug af Forældreportalen, som forældre, værger, arbejdsgivere m.m. kan bruge til at følge en elev under et skoleforløb.

  • Fraværsregistrering Kort er en integration til et kortsystem med komme/gå-registrering. Ved at integrere modulet med kortsystemet, registreres alle elevernes indtjek og udtjek automatisk i UMS. Underviserne har herefter mulighed for at kontrollere, om registreringerne er foretaget korrekt, samt for at foretage evt. rettelser.

Modulafhængigheder

Nogle moduler kræver andre moduler installeret. Fraværsregistrering er afhængig af modulet UMS Web.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i modulet og vil have en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os på tlf. 42 40 88 00 eller skriv til os på salg@inlogic.dk.